Giới thiệu

Chila Agency là thương hiệu từ công ty TNHH Chila Montessori, chuyên cung cấp giải pháp doanh nghiệp, phần mềm, nền tảng và sản phẩm số bản quyền giá rẻ hàng đầu Việt Nam.

Chila Agency mang đến giải pháp số bản quyền với chi phí tối thiểu so với trả phí trực tiếp đến nhà phát hành chính hãng. Giảm chi phí sử dụng giải pháp số là bước đầu tiên, cần thiết để doanh nghiệp, người vận hành hệ thống số an tâm chi phí, tập trung chăm sóc hệ thống bán hàng, chăm sóc hậu mãi.

Một số sản phẩm nổi bật từ 2021 đến này gồm:

1️⃣ Bản quyền Canva, Adobe… 

2️⃣ Bản quyền Youtube Premium, Netflix, Vieon… 

3️⃣ Bản quyền Google One, Drive 1TB, 2TB… 

4️⃣ Bản quyền Email doanh nghiệp giá rẻ 

5️⃣ Bản quyền Catcup Pro, Lightroom Pro… 

6️⃣ Bản quyền Spotify Premium… 

7️⃣ Khoá học online tương tự từ Unica 

8️⃣ Khoá học online ghi hình sẵn 

… và nhiều sản phẩm khác

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi tại Liên hệ