Tài khoản WWE Network nền tảng đấu vật trực tuyến

349,000₫

Mô tả

Lưu ý:

  • Không tự ý thay đổi mật khẩu trong quá trình sử dụng.
  • Không chia sẻ tài khoản cho người dùng khác.
  • Không thay đổi gói đăng ký và phương thức thanh toán trên tài khoản.
  • Sử dụng đúng số thiết bị và Profile đã thanh toán.
  • Sử dụng trên 2 thiết bị cố định.

Trường hợp phát hiện khách hàng vi phạm các lưu ý trên Chila Agency sẽ thu hồi quyền truy cập và không hoàn trả.

 Tài khoản WWE Network nền tảng đấu vật trực tuyến