Bước 1: Bạn hãy vào trang “https://upgrader.shop“ để tiến hành nâng cấp tài khoản, nếu tài khoản bị lỗi 12 months thì lập tức sẽ hiện lên cái bảng báo lỗi + kèm token như bên dưới 

Bước 2: Vào trang http://www.spotmybackup.com, đăng nhập bằng tài khoản Spotify đang dùng của bạn và tiến hành export playlist ra ở dưới dạng .json

 

Bước 3: Vào https://www.spotify.com/us/account/profile và đổi email của tài khoản đang dùng sang email mới (Sử dụng email có thể truy cập được, phòng trường hợp sau này cần đăng nhập lại tài khoản cũ). Có thể sử dụng dịch vụ maildrop.cc trong trường hợp bạn không có sẵn 1 email khác.

Ví dụ: Email đang dùng là xxx@gmail.com, đổi thành xxx@maildrop.cc

Lưu ý: Với tài khoản tạo bằng Facebook, Spotify không cho phép đổi Email. Trong trường hợp này bạn bỏ qua bước 3, và ở bước 4 hãy dùng một Email khác để tạo tài khoản.

Bước 4: Dùng Email cũ để tiến hành đăng kí tài khoản Spotify mới và Verify ngay sau khi đăng kí.

Bước 5: Vào trang http://www.spotmybackup.com và đăng nhập bằng acc spotify mới và tiến hành Import playlist đã Export từ trước

Bước 6: Bạn vào lại trang “https://upgrader.shop” và tiến hành nâng cấp tài khoản Spotify mới là đã hoàn tất việc fix lỗi gia hạn 

Bài viết đã hướng dẫn fix lỗi gia hạn Spotify Premium đơn giản và nhanh chóng nhất. Nếu bạn cũng có nhu cầu fix lỗi gia hạn Spotify Premium thì hãy thực hiện theo các thao tác mà Chila Agency đã chia sẻ trên. Các bạn có thể truy cập vào Chila Agency tại mục “Blog --> Kiến thức” để theo dõi những bài viết mới nhất nhé.